Obxectivos

A nosa filosofía:

Contribuir a disminuir os problemas e dificultades expresadas polos traballadores do mar:
  • Sobreexplotación dos recursos.
  • Dificultades de comercialización dos seus produtos.
  • Falta de coñecemento e información do consumidor.

Nosos obxectivos:

      1_ Promocionar produtos procedentes exclusivamente da pesca artesanal galega. 

              Garantindo:
                        * Calidade do produto
                        * Respecto dos ciclos naturais
                        * Respecto ao medio mariño

     2_ Realizar unha comercialización xusta e responsableEvitando longas cadeas de distribución, garantindo a procedencia e calidade nos produtos e promocionando a alimentación baseada no slow-food.

     3_ Facilitar o acceso a produtos pesqueiros sustentables e de calidade: As poblacións do interior e afastadas das grandes capitais tamén teñen dereito ao acceso aos produtos mariños de calidade e respectuosos co medio ambiente.

     4_ Sustentabilidade social e económica nas zonas costeiras: Evitando deslocalizacións e potenciando a riqueza cultural e ambiental.

     5_Educar ao consumidor nun consumo responsable dos produtos da pesca: Un consumidor responsable participa no respecto e na conservación do medio mariño e fomenta unha pesca sostible.

Anuncios